Theo dõi trực tiếp

quá trình vận chuyển hàng hóa.

Tracking & Tracing:

Hướng dẫn sử dụng:

Thông tin liên hệ:

Khu vực phía Nam:

Khối Cước Quốc Tế

Văn phòng chính:
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Quận 4,
TP. HCM, Việt Nam.
ĐT: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3940 0122
Email: support@sotrans.com.vn

Khu vực phía Nam:

Khối Giao nhận

Văn phòng chinh:
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Quận 4, TP. HCM, Việt Nam.

ĐT: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3940 2566

Email: logistics@sotrans.com.vn

Khu vực phía Bắc:

Chi nhánh Hà Nội

Văn phòng chính:
Địa chỉ: 142 Đội Cấn, Quận Ba Đình,
Hà Nội, Việt Nam.
ĐT: (84.24) 6262 3838
Fax: (84.24) 3732 1119
Email: hanoi@sotrans.com.vn

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !