Pháp luật

chuyên ngành.

Số hiệu Ngày Cơ quan
ban hành
Nội dung Ngày
hiệu lực
05/2013/TT-BCT 18/2/2013 Bộ Công Thương Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu. 18/2/2013
Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !