Bản tin nội bộ SOTRANS:


Các bản tin nội bộ của Công ty CP Kho vận Miền Nam – SOTRANS được phát hành từ Phòng Marketing và lưu hành nội bộ.

sotrans-info-1
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_05
sotrans-info-9
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_13_Page_01
Ban tin noi bo Sotrans 17 (CS5).indd
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_21
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_25
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_29
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_33
sotrans-info-2
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_06
sotrans-info-10
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_14-01
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_18
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_22
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_26
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_30_Page_01
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_34
sotrans-info-3
Ban_tin_noi_bo_Sotrans07
Ban_tin_noi_bo_11_Page_01
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_15-01
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_19
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_23
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_27
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_31_Page_1
sotrans-info4
ban_tin_noi_bo_8_1
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_12_Page_01
Ban tin noi bo Sotrans 16.indd
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_20
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_24
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_28
Ban_tin_noi_bo_Sotrans_so_32_Page_1
Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !