SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Báo cáo quản trị


suat nhap khau

Báo cáo quản trị năm 2022

(30/01/2023).

Chi Tiết
catlai4

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022

(29/07/2022).

Chi Tiết
BCQT2021

Báo cáo quản trị năm 2021

(27/01/2022).

Chi Tiết
BCQT6T2021

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021

(30/07/2021).

Chi Tiết
hr1

Báo cáo quản trị năm 2020

(30/01/2021).

Chi Tiết
business-meeting

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020

(30/07/2020).

Chi Tiết
001

Báo cáo quản trị năm 2019

(21/01/2020).

Chi Tiết
BCQT002

Báo cáo quản trị 6T/2019

(30/07/2019).

Chi Tiết
sotransbcqt3

Báo cáo quản trị năm 2018

(31/01/2019).

Chi Tiết
BCQT-3

Báo cáo quản trị 6T/2018

(27/07/2018).

Chi Tiết
sotransbcqt12

Báo cáo quản trị năm 2017

(30/01/2018).

Chi Tiết
sotransbcqt11

Báo cáo quản trị 6T/2017

(28/07/2017).

Chi Tiết
sotransbcqt10

Báo cáo quản trị năm 2016

(25/01/2017).

Chi Tiết
sotransbcqt9

Báo cáo quản trị 6T/2016

(28/07/2016).

Chi Tiết
sotransbcqt8

Báo cáo quản trị năm 2015

(28/01/2016).

Chi Tiết
sotransbcqt7

Báo cáo quản trị 6T/2015

(24/07/2015).

Chi Tiết
sotransbcqt6

Báo cáo quản trị năm 2014

(30/01/2015).

Chi Tiết
sotransbcqt5

Báo cáo quản trị 6T/2014

(24/07/2014).

Chi Tiết
sotransbcqt4

Báo cáo quản trị năm 2013

(28/01/2014).

Chi Tiết
sotransbcqt3

Báo cáo quản trị 6T/2013

(30/07/2013).

Chi Tiết
sotransbcqt2

Báo cáo quản trị năm 2012

(08/02/2013).

Chi Tiết
sotransbcqt1

Báo cáo quản trị 6T/2012

(14/07/2012).

Chi Tiết
Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593