4 nguyên tắc

ứng xử.

Nguyên tắc ứng xử:


4 Nguyên tắc ứng xử tại SOTRANS:

  • Nguyên tắc thứ nhất – “Xây hình dựng ảnh”:

Thành viên của Công ty cần phấn đấu để tạo niềm tin và xây dựng hình ảnh tốt đẹp của cá nhân cũng như của Công ty đối với phía khách hàng, các đối tác, các cơ quan chức năng và xã hội.

  • Nguyên tắc thứ hai – “Vì lợi ích chung”:

Mọi hoạt động của các thành viên đều phải phục vụ cho quyền lợi và lợi ích chung của Công ty. Tất cả các hành động thu lợi cá nhân trong quá trình làm việc dựa trên danh nghĩa Công ty đều không được chấp nhận.

  • Nguyên tắc thứ ba – “Chân thành – Tôn trọng”:

Các thành viên cần chân thành và tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng và đảm bảo môi trường làm việc hợp tác và chuyên nghiệp tại Công ty.

  • Nguyên tắc thứ tư – “Chấp hành nghiêm chỉnh”:

Các thành viên phải chấp hành nghiêm túc tất cả những quy định của pháp luật và các nội quy, quy định của Công ty.

SOTRANS luôn tiên phong trong
ngành dịch vụ logistics

0

Năm kinh nghiệm.

0

Quốc gia có đại lý.

0

Teus giao nhận mỗi tháng.

0

M2 Kho bãi trên toàn quốc.