5 công ty thành viên

hoạt động trong lĩnh vực logistics.

Các công ty thành viên của SOTRANS:

SOTRANS LOGISTICS

45 kinh nghiệm
trong ngành dịch vụ logistics.

230.000 m2 kho bãi.

6.000 teus giao nhận mỗi tháng.

VIETRANSTIMEX

Top 50 thế giới về vận chuyển
hàng siêu trường, siêu trọng.

11.000 tấn tải trọng năng lực.

Top 1 Đông Nam Á.

SOTRANS HÀ TĨNH

Đơn vị vận chuyển chủ lực
tại khu vực Miền Trung.

Kinh nghiệm vận chuyển đường dài.

Đội xe chuyên nghiệp.

SOTRANS luôn tiên phong trong
ngành dịch vụ logistics

0

Năm kinh nghiệm.

0

Quốc gia có đại lý.

0

Teus giao nhận mỗi tháng.

0

M2 Kho bãi trên toàn quốc.