SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


STG nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu STG của PSA Cargo Solution vietnam Investment Pte. LTd.

STG nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu STG của PSA Cargo Solution vietnam Investment Pte. LTd.

STG nhận được Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu STG của PSA Cargo Solution vietnam Investment Pte. LTd.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Công ty CP Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Công ty CP Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Công ty CP Giao Nhận và Vận chuyển Indo Trần

STG  đã nhận được hồ sơ bổ sung cho Hồ sơ đề nghị chào mua công khai của PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.

STG đã nhận được hồ sơ bổ sung cho Hồ sơ đề nghị chào mua công khai của PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.

Ngày 25/09/2023, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam đã nhận được hồ sơ bổ sung cho Hồ sơ đề nghị chào mua công khai của PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd. (“PSA”) để tăng tỷ lệ sở hữu của Sotrans từ 24,9% lên 30,0% Tài liệu CBTT: 20230925 – STG – CBTT nhan duoc ho

STG – TB thay đổi nhân sự và Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

STG – TB thay đổi nhân sự và Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

TB thay đổi nhân sự và Bản cung cấp thông tin của người nội bộ: Ông Nguyễn Hoàng Giang, Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế Toán của Công ty.

STG – Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán

STG – Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam trân trọng công bố về Quyết định HĐQT số 26/STG/QĐ-HĐQT ngày 24/08/2023 về việc Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức vụ Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế Toán từ ngày 25/08/2023 đến hết ngày 24/08/2024.

STG – Ý kiến HĐQT STG về việc chào mua công khai của PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd.

STG – Ý kiến HĐQT STG về việc chào mua công khai của PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd.

STG – Ý kiến HĐQT STG về việc chào mua công khai của PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd.

STG đã nhận được Hồ sơ đề nghị chào mua công khai của PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.

STG đã nhận được Hồ sơ đề nghị chào mua công khai của PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.

STG đã nhận được Hồ sơ đề nghị chào mua công khai của PSA Cargo Solutions Vietnam Investment Pte. Ltd.

STG – Nhận được công văn của UBCKNN v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty CP Kho Vận Miền Nam

STG – Nhận được công văn của UBCKNN v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty CP Kho Vận Miền Nam

STG – Nhận được công văn của UBCKNN v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty CP Kho Vận Miền Nam

STG – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

STG – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

STG – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

STG – Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

STG – Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

STG – Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !