SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


STG – Nghị quyết HĐQT và Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

STG – Nghị quyết HĐQT và Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

STG – Nghị quyết HĐQT và Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Bản cung cấp thông tin của người nội bộ – Giám đốc Tài Chính Nguyễn Mai Khánh Trình.

Bản cung cấp thông tin của người nội bộ – Giám đốc Tài Chính Nguyễn Mai Khánh Trình.

Bản cung cấp thông tin của người nội bộ - Giám đốc Tài Chính Nguyễn Mai Khánh Trình.

SOTRANS bổ nhiệm Giám Đốc Tài Chính

SOTRANS bổ nhiệm Giám Đốc Tài Chính

SOTRANS bổ nhiệm Giám Đốc Tài Chính

STG – Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Giao Nhận và vận chuyển Indo Trần

STG – Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Giao Nhận và vận chuyển Indo Trần

STG – Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Giao Nhận và vận chuyển Indo Trần

Sotrans công bố Quyết định Tái bổ nhiệm Cán bộ

Sotrans công bố Quyết định Tái bổ nhiệm Cán bộ

SOTRANS công bố thông tin Quyết định tái bổ nhiệm cán bộ.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

Hợp đồng khoản vay giữa Công ty với Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex.

STG – Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

STG – Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

STG - Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

SOTRANS công bố thông tin về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Tài liệu CBTT: STG – Lựa chọn đơn vị kiểm toán SOTRANS

SOTRANS vượt sóng đại dịch tăng trưởng kỷ lục 42% năm 2021

SOTRANS vượt sóng đại dịch tăng trưởng kỷ lục 42% năm 2021

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !