SOTRANS niêm yết

trên HOSE.

Thông tin cổ đông:


STG – Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

STG – Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

STG – Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn. Tài liệu CBTT: 20230524 – STG – Bao cao ve ngay tro thanh co dong lon (CBTT) Sotrans

Sotrans nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 19/05/2023.

Sotrans nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 19/05/2023.

Sotrans nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 19/05/2023.

STG công bố thông tin về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans vào STG.

STG công bố thông tin về việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans vào STG.

Sáp nhập SII vào Sotrans

Thông báo giao dịch cổ phiếu STG của ITL

Thông báo giao dịch cổ phiếu STG của ITL

Thông báo giao dịch cổ phiếu STG của ITL

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu STG của ITL

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu STG của ITL

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu STG của ITL

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

STG – Nghị quyết HĐQT gia hạn và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

STG – Nghị quyết HĐQT gia hạn và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

STG – Nghị quyết HĐQT gia hạn và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

STG – Công ty nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

STG – Công ty nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

STG – Công ty nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

SOTRANS Thông báo giao dịch của cổ đông lớn.

SOTRANS Thông báo giao dịch của cổ đông lớn.

SOTRANS Thông báo giao dịch của cổ đông lớn.

STG – Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 20/3/2023

STG – Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 20/3/2023

STG – Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 20/3/2023

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam !