2.639 tỉ đồng

doanh thu năm 2022.

Báo cáo tài chính


sotransbctc1

Báo cáo tài chính năm 2019 (Hợp nhất).

(28/03/2020).

Chi Tiết
sotransbctc2

Báo cáo tài chính riêng năm 2019

(28/03/2020).

Chi Tiết

sotransbctc1

Báo cáo tài chính năm 2009

Chi Tiết
sotransbcqt13

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

(25/03/2022).

Chi Tiết
sotransbcqt1

Báo cáo tài chính riêng năm 2021

(25/03/2022).

Chi Tiết
sotransbctc1

Báo cáo tài chính năm 2019 (Hợp nhất).

(28/03/2020).

Chi Tiết
sotransbctc2

Báo cáo tài chính riêng năm 2019

(28/03/2020).

Chi Tiết

sotransbctc1

Báo cáo tài chính năm 2009

Chi Tiết
Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593