Tầm nhìn:

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam.

 

Sứ mạng:

Cung cấp các giải pháp logistics hiệu quả nhất.

Triết lý kinh doanh:


  • COOPERATION:

Hợp tác chặt chẽ và cùng chia sẻ lợi ích.

  • CREATIVE:

Sáng tạo với sự khác biệt trong dịch vụ nhằm cung cấp những giải pháp đặc thù tốt nhất cho từng khách hàng.

  • COMMUNICATION:

Thường xuyên liên lạc nhằm thoả mãn kịp thời các nhu cầu của khách hàng.

  • CLOSELY:

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gắn kết để cùng phát triển.

Triết lý kinh doanh của SOTRANS được xây dựng trên 4 nền tảng chính: hợp tác, sáng tạo, tương tác và thân thiện. Chúng tôi tự hào có thể mang đến những giá trị gia tăng trong chuỗi hoạt động logistics và qua đó tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ cùng khách hàng.

Giá trị văn hóa:

Các giá trị văn hóa của SOTRANS có thể thể hiện ngắn gọn qua từ “RICH”,
đây chính là 4 giá trị cơ bản xuyên suốt mọi hoạt động của SOTRANS và
cũng là mục tiêu mà toàn bộ Công ty luôn phấn đấu để không ngừng hoàn thiện.

  • R – Responsibility:

Có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động.

  • I – Innovation:

Luôn tự đổi mới để thích ứng.

  • C – Choice:

SOTRANS luôn là một sự lựa chọn đúng đắn cho khách hàng.

  • H – Home:

Đoàn kết dưới mái nhà chung SOTRANS.

Các hoạt động cộng đồng:

SOTRANS Team Building 2018.

SOTRANS Gala Night 2018.

SOTRANS Team Building 2017.