Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS)

 • 1B Hoàng Diệu, Phường 13,
  Quận 4, TP. HCM,
  Việt Nam.
 • (84.28) 6268 5858

Liên hệ qua email:

Chi nhánh:

cang-chua-ve-2-enternews-1527034337
Chi nhánh Hà Nội
142 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Chi nhánh Hà Nội

Liên hệ qua email:

Khối Cước Quốc Tế

Liên hệ qua email:

Khối Giao Nhận

Liên hệ qua email:

Khối Kho

Liên hệ qua email:

Khối Vận tải

Liên hệ qua email:

Khối Phát triển Kinh doanh

 • 1B Hoàng Diệu, Phường 13,
  Quận 4, TP. HCM,
  Việt Nam.
 • (84.28) 6268 5858

Liên hệ qua email: