Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS).

Bản cáo bạch


Bản cáo bạch năm 2016 (STG)(Download)

Bản cáo bạch năm 2015 (STG). (Download)

Bản cáo bạch niêm yết (STG). (Download)

0

Tỷ đồng
vốn điều lệ
năm 2020.

0

Công ty thành viên
trong lĩnh vực
logistics.

0

Hệ thống Cảng
đang vận hành
tại Việt Nam.

0

Văn phòng
kinh doanh
trên toàn quốc.

Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593