Tầm nhìn:

Top 3 nhà cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam.

 

Sứ mạng:

Cung cấp các giải pháp logistics hiệu quả nhất.

SOTRANS luôn tiên phong trong
ngành dịch vụ logistics

0

Năm kinh nghiệm.

0

Quốc gia có đại lý.

0

Teus giao nhận mỗi tháng.

0

M2 Kho bãi trên toàn quốc.