Tăng trưởng

bền vững.

Báo cáo thường niên


BCTN - 2023

Báo cáo thường niên 2023

(18/04/2024)

Chi Tiết
BCTN2021

Báo cáo thường niên 2020

(16/04/2021).

Chi Tiết
sotransbctn9

Báo cáo thường niên 2017

(19/03/2018).

Chi Tiết
sotransbctn6

Báo cáo thường niên 2014

(16/04/2015).

Chi Tiết
sotransbctn2

Báo cáo thường niên 2011

(22/04/2012).

Chi Tiết
BCTn2022

Báo cáo thường niên 2022

(18/04/2023)

Chi Tiết
Print

Báo cáo thường niên 2019

(17/04/2020).

Chi Tiết
sotransbctn8

Báo cáo thường niên 2016

(18/04/2017).

Chi Tiết
sotransbctn5

Báo cáo thường niên 2013

(17/03/2014).

Chi Tiết
sotransbctn1

Báo cáo thường niên 2010

(09/05/2011).

Chi Tiết
BCTN2021

Báo cáo thường niên 2021

(13/04/2022)

Chi Tiết
sotransbctn3

Báo cáo thường niên 2018

(27/03/2018).

Chi Tiết
sotransbctn7

Báo cáo thường niên 2015

(15/04/2016).

Chi Tiết
sotransbctn4

Báo cáo thường niên 2012

(02/04/2013).

Chi Tiết
sotransbctn3

Báo cáo thường niên 2009

(12/05/2010) .

Chi Tiết
Để được tư vấn thêm,
hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty CP Kho Vận Miền Nam
(SOTRANS)

Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu,
Phường 13, Quận 4, TP. HCM.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593