SOTRANS listed

on HOSE.

Shareholder information:


SOTRANS công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 và một số văn bản liên quan.

SOTRANS công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 và một số văn bản liên quan.

SOTRANS công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 và một số văn bản liên quan: Tài liệu công bố: BAO CAO RIENG Q04-2019 – SOTRANS – STG BCTC HOP NHAT Q04-2019 – SOTRANS – STG CV giai trinh BCTC HN Q04-2019 – SOTRANS – STG CV giai trinh BCTC rieng Q04-2019 –

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam năm 2019.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam năm 2019.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam năm 2019.

SOTRANS thông báo thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin từ ngày 16/01/2020.

SOTRANS thông báo thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin từ ngày 16/01/2020.

SOTRANS thông báo thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin từ ngày 16/01/2020.

SOTRANS CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2018.

SOTRANS CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2018.

Công ty CP Kho Vận Miền Nam trân trọng thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán tài chính năm 2018 với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, hợp đồng kiểm toán và xét số 61113814 - 20256653 ngày 15/06/2018.

SOTRANS công bố bản cung cấp thông tin của Thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam – Ông Đặng Doãn Kiên và bà Đỗ Thị Phương Lan.

SOTRANS công bố bản cung cấp thông tin của Thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam – Ông Đặng Doãn Kiên và bà Đỗ Thị Phương Lan.

SOTRANS công bố bản cung cấp thông tin của Thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam - Ông Đặng Doãn Kiên và bà Đỗ Thị Phương Lan.

SOTRANS công bố điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

SOTRANS công bố điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

SOTRANS công bố điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Tài liệu CBTT: Điều lệ Công ty Quy chế nội bộ về quản trị công ty SOTRANS

Biên bản và nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Kho vận Miền Nam

Biên bản và nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Kho vận Miền Nam

SOTRANS Biên bản và nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Kho vận Miền Nam ngày 23/04/2018.

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 cập nhật ngày 19/04/2018.

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 cập nhật ngày 19/04/2018.

SOTRANS công bố Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 cập nhật ngày 19/04/2018 bổ sung một số nội dung.

SOTRANS công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT SOTRANS của ông Trần Quyết Thắng

SOTRANS công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT SOTRANS của ông Trần Quyết Thắng

SOTRANS công bố đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Quyết Thắng Nội dung CBTT: 033-CBTT-Don_xin_tu_nhiem-Tran_Quyet_Thang_-17.4.2018.pdf SOTRANS

SOTRANS công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng SOTRANS.

SOTRANS công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng SOTRANS.

SOTRANS công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng SOTRANS. Tài liệu CBTT: 032-CBTT-Tang_von_gop_DTHT_Sotrans-06.4.2018.pdf SOTRANS

For more information,
please contact:

South Logistics Joint Stock Company
(SOTRANS)

Address: 1B Hoang Dieu St.,
Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City.

Tel: (84.28) 6268 5858
Fax: (84.28) 3826 6593

Top 3 Vietnam logistics provider !