Chấp thuận bảo lãnh của Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc trả nợ thay cho các nghĩa vụ của Công ty Vietranstimex tại Techcombank

SOTRANS CBTT về việc Chấp thuận bảo lãnh của Công ty CP Kho Vận Miền Nam về việc trả nợ thay cho các nghĩa vụ của Công ty Vietranstimex tại Techcombank

Tài liệu CBTT 20240427 – STG – Cam ket thuc hien bao lanh vay cho Vietranstimex tai Techcombank

SOTRANS