STG – TB thay đổi nhân sự và Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

STG – TB thay đổi nhân sự và Bản cung cấp thông tin của người nội bộ: Ông Nguyễn Hoàng Giang, Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế Toán của Công ty.

Tài liệu CBTT: 20230825 – STG – Thay doi nhan su Tai bo nhiem TP Ke toan kiem Ke toan truong

SOTRANS