STG – Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán

Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam trân trọng công bố về Quyết định HĐQT số 26/STG/QĐ-HĐQT ngày 24/08/2023 về việc Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức vụ Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế Toán từ ngày 25/08/2023 đến hết ngày 24/08/2024.

Tài liệu CBTT: 20230825 – STG – Tai bo nhiem Ke toan truong kiem TP Ke toan.

SOTRANS