STG – Công ty nhận được Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

SOTRANS nhận được giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

Tài liệu CBTT: 20230714 – STG – Nhan duoc Giay xac nhan thay doi DK DN

SOTRANS