SOTRANS Logistics – Tay lái Vàng. 

Nhằm thúc đẩy tinh thần làm việc, nâng cao hiệu suất lao động, tạo không khí thi đua và tôn vinh những đóng góp của các cá nhân trong Khối Vận Tải. SOTRANS Logistics phát động cuộc thi “SOTRANS Logistics – Tay lái Vàng” với các nội dung:

Đối tượng tham gia:
Tất cả các lái xe container của Công ty.

Chính sách thi đua, khen thưởng:
Hàng tháng Công ty sẽ tổng kết kết quả thi đua theo 4 tiêu chí, lựa chọn các tài xế có kết quả tốt nhất:

  • Đạt kế hoạch sản lượng chuyến (theo từng khu vực).
  • Đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa.
  • Thực hiện tốt các quy định của Công ty và khách hàng khi giao, nhận và vận chuyển hàng hóa.
  • Thực hiện tốt, kịp thời và đúng hạn quá trình thanh quyết toán hàng tháng.

Hàng quý sẽ Công ty sẽ tổng kết kết quả tổng hợp của 3 tháng dựa theo 4 tiêu chí kể trên và lựa chọn người có kết quả tốt nhất để trao thêm giải thưởng quý.

Giá trị giải thưởng:

  • Giải thưởng Tay lái Vàng tháng trị giá 1.000.000 đ/giải thưởng.
  • Giải thưởng Tay lái Vàng quý trị giá 2.000.000 đ/giải thưởng.

Hình thức trao thưởng:

  • Tổ chức trao thưởng ngay tại bãi xe hoặc tại Văn phòng Công ty.
  • Phần thưởng bao gồm giấy khen và tiền thưởng.

SOTRANS Logistics