Chính sách giới thiệu ứng viên Tài xế lái xe container dành cho CB CNV Sotrans Logistics

Chính sách giới thiệu ứng viên Tài xế lái xe container đối với 10 xe đầu kéo container tại depot SOTRANS Nhơn Trạch, SOTRANS Thủ Đức thuộc Khối Vận Tải như sau:

(a)     Phạm vi: Chính sách này áp dụng cho việc giới thiệu ứng viên từ bên ngoài vào vị trí Tài xế lái xe container.
(b)     Đối tượng: Dành cho các CBCNV của Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics (không áp dụng cho bộ phận Nhân Sự).
(c)      Điều kiện: Khi giới thiệu thành công Tài xế lái xe container (có bằng lái FC) đã qua thử việc và ký hợp Đồng Lao Động chính thức làm việc được ít nhất 3 tháng.
(d)     Mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/tài xế được giới thiệu thành công và sẽ được chi trả trong cùng bảng lương kèm theo danh sách được tổng hợp từ bộ phận Nhân Sự. Mức hỗ trợ sẽ được tính thuế TNCN theo qui định của luật thuế hiện hành.

SOTRANS Logistics