Sotrans tuyển dụng nhân viên Nhân Viên Kế Toán XNK – Sotrans Logistics

Mô tả công việc

– Xuất hóa đơn cho khách hàng dựa vào bảng kê chi tiết các dịch vụ phát sinh.

– Kiểm tra việc xuất hóa đơn đầu ra, ghi nhận doanh thu và hoàn tất các báo cáo liên quan đến doanh thu thu được.

– Kiểm tra các chứng từ hóa đơn đầu vào và hạch toán chi phí

– Kiểm soát hợp lý việc phát sinh của các chi phí. Theo dõi biến động của các khoản chi phí trong từng kì kế toán.

– Theo dõi các khoản khách hàng thanh toán qua ngân hàng.

– Theo dõi, lập báo cáo tình hình số dư công nợ quá hạn.

– Thu thập các chứng từ kế toán, theo dõi các tài khoản và xử lý nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến bộ phận

– Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

– Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành kế toán tài chính, kế toán ngân hàng.

– Có tư duy suy nghĩ logic, khả năng nhận định và phân tích vấn đề.

– Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và thuyết phục.

– Kỹ năng tổ chức, phân công, bố trí sắp xếp công việc, biết xác lập tính chất công việc ưu tiên, quan trọng.

– Có kiến thức chuyên môn về kế toán tài chính, ngân hàng

Hồ sơ nộp về:
  • Phòng Quản trị nguồn nhân lực
  • Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu , Quận 4 , TP. Hồ Chí Minh , Việt Nam
  • Email: hr@sotransgroup.vn
  • Ngày đăng tuyển: 16-12-2022
  • Ngày hết hạn: 15-01-2022

SOTRANS