Sotrans Group Và Các Công Ty Thành Viên Ủng Hộ Hơn 1 Tỷ Đồng Vào Quỹ Vaccine Phòng Chống Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sotrans Group và các công ty thành viên, bao gồm Sotrans Logistics, Vietranstimex, Sowatco đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cần thiết để đóng góp vào Quỹ Vaccine Phòng Chống Covid-19 với mong muốn chung tay, đồng hành cùng Chính phủ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng sớm có vaccine cho người dân để đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Ngày 16/6/2021, Ông Kevin Khôi – Trưởng Phòng Quản Trị Nguồn Nhân Lực, đại diện Sotrans Group và các công ty thành viên đã trao bảng tượng trưng 1.126.000.000 VNĐ (1,126 tỷ đồng)  cho  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh, hỗ trợ nguồn lực để các địa phương mua vaccine phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân. Số tiền ủng hộ trên được Sotrans Group và các công ty thành viên trích từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh của mình trong thời gian qua.

Song song với hoạt động quyên góp bằng tiền mặt cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sotrans Group cũng đang khẩn trương xúc tiến các hoạt động cần thiết, nỗ lực kết nối với các tổ chức uy tín, hệ thống tiêm chủng VNVC,… để đẩy nhanh quá trình tiêm phòng Covid-19 cho các nhân viên của mình với quyết tâm cao nhất bảo vệ các thành viên của mình và các công ty thành viên an toàn và chia sẻ gánh nặng ngân sách cùng Chính phủ trong giai đoạn này. Sotrans Group còn chung tay cùng địa phương xây dựng các chương trình đẩy lùi Covid-19, mang lại ý nghĩa cho cộng đồng và thể hiện trách nhiệm xã hội của một trong những Tập đoàn khai thác Cảng, Logistics Cảng, Vận Tải và Logistics tích hợp hàng đầu.

Bên cạnh đó, xuyên suốt các giai đoạn diễn biến của đại dịch Covid-19, Sotrans Group và các công ty thành viên nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo vệ các thành viên của mình và các công ty thành viên cả ở bên trong và bên ngoài văn phòng, đảm bảo các hoạt động kinh doanh tiếp diễn và mang lại các dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng của chúng ta, đóng góp giá trị tích cực cho thị trường.

Sotrans Group và các công ty thành viên mong rằng những đóng góp của mình sẽ mang lại những lợi ích thiết thực, chung tay cùng Việt Nam sớm có đủ vaccine cho người dân để đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19.

SOTRANS