Doanh nghiệp FDI xuất siêu gần 29 tỷ USD trong 10 tháng

Thặng dư thương mại 10 tháng lập kỷ lục mới gần 20 tỷ USD, chủ yếu nhờ nhóm doanh nghiệp FDI với thặng dư gần 29 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu sơ bộ về tình hình thương mại 10 tháng đầu năm 2020. Tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn 440 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu gần 230 tỷ USD, còn nhập khẩu hơn 210 tỷ USD. Thặng dư thương mại đạt gần 20 tỷ USD, mức kỷ lục từ trước đến nay.

Về xuất khẩu, các mặt hàng máy vi tính, linh kiện điện tử; máy móc, phụ tùng và gỗ có mức tăng cao nhất. Trong đó, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 36,4 tỷ USD tăng 25%; xuất khẩu máy móc, phụ tùng đạt hơn 21 tỷ USD, tăng 43,3%; xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt gần 10 tỷ USD, tăng gần 12%.

Ngược lại, xuất khẩu dệt may, giày dép và điện thoại giảm so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng dệt may giảm hơn 9% còn 23,7 tỷ USD, xuất khẩu giày dép giảm gần 9%, còn các sản phẩm điện thoại, linh kiện giảm hơn 4%.

Về nhập khẩu, giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày giảm 13,5% so với cùng kỳ, nhập khẩu máy móc, thiết bị cũng giảm 0,6%. Trong khi đó, nhập máy tính, sản phẩm điện tử tăng hơn 20%, nhập khẩu điện thoại các loại tăng 3,6%.

Số liệu cũng ghi nhận sự chênh lệch lớn giữa nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp trong nước, cũng như giữa các thị trường lớn.

Tổng cục Hải quan cho biết, xuất nhập khẩu của khối FDI trong 10 tháng đạt gần 296 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ và chiếm 67% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Trong đó, khối này xuất khẩu hơn 162 tỷ USD và nhập khẩu hơn 133 tỷ USD. Cán cân thương mại trong 10 tháng thặng dư gần 29 tỷ USD.

Về thị trường, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,2%) trong tổng quy mô xuất nhập khẩu. Trong đó, xuất khẩu đạt 113,3 tỷ USD, còn nhập khẩu hơn 169 tỷ USD.

Quy mô xuất nhập khẩu với châu Mỹ đạt hơn 91 tỷ USD, tăng gần 15%; với châu Âu là 52,69 tỷ USD, giảm 4%; với châu Đại Dương là 8 tỷ USD và châu Phi là 5,67 tỷ USD.

Trong các thị trường, Việt Nam xuất siêu lớn nhất với Mỹ và nhập siêu nhiều nhất từ Trung Quốc. Với Mỹ, xuất khẩu đạt hơn 62,3 tỷ USD, nhưng nhập khẩu chỉ hơn 11,4 tỷ USD. Với Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 38 tỷ USD nhưng nhập khẩu hơn 65,6 tỷ USD.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 27% tổng kim ngạch xuất khẩu, với các mặt hàng chủ lực như máy móc, thiết bị, phụ tùng; sản phẩm điện tử, điện thoại, máy tính; hàng dệt may; giày dép; gỗ và các sản phẩm gỗ.

Theo vnexpress Minh Sơn