Nửa đầu tháng 9/2020, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 24,3 tỷ USD

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu tháng 9/2020 (từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2020), tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 24,3 tỷ USD, giảm 8,8% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2020.

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 9/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 24,3 tỷ USD, giảm 8,8% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 217,25 tỷ USD, giảm 4,2% (tương ứng giảm tới 9,62 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 144,26 tỷ USD, tăng 9,8% (tương ứng tăng 12,88 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, trong nửa đầu tháng 9/2020, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 973 triệu USD. Qua đó, nâng mức xuất siêu của cả nước tính đến hết ngày 15/9/2020 lên 14,47 tỷ USD.

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam nửa đầu tháng 9/2020 đạt 12,64 tỷ USD, giảm 15,7% (tương ứng giảm 2,35 tỷ USD về số tuyệt đối) so với nửa cuối tháng 8/2020.

Trị giá xuất khẩu một số nhóm hàng giảm so với nửa cuối tháng 8/2020 là: điện thoại các loại và linh kiện giảm 433 triệu USD, tương ứng giảm 15,7%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 360 triệu USD, giảm 73%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 329 triệu USD, giảm 21,3%; hàng dệt may giảm 227 triệu USD, giảm 14,2%; giày dép các loại giảm 146 triệu USD, giảm 20,1%; sắt thép các loại giảm 101 triệu USD, giảm 28,4%.

Như vậy, tính đến hết 15/9/2020, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 187,99 tỷ USD, tăng 3,3%  tương ứng tăng 6,01 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu hàng hóa tăng so với nửa cuối tháng 8/2020 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: Điện thoại các loại và linh kiện tăng 46,6 triệu USD, tương ứng tăng 5,5%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 46,4 triệu USD, tăng 2,9%; quặng và khoáng sản khác tăng 38,4%, tăng 56,7%; linh kiện và phụ tùng ô tô tăng 36,3 triệu USD, tăng 25,2%; ô tô nguyên chiếc các loại tăng 30 triệu USD, tăng 28,5%.

Tuy nhiên, một số nhóm hàng lại giảm trong kỳ 1 tháng 9/2020 như: thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 64 triệu USD, tương ứng giảm 33,6%; than các loại giảm 52,4 triệu USD, giảm 29,1%; hạt điều giảm 51,1 triệu USD, giảm 41,8%; khí đốt hóa lỏng giảm 35,4 triệu USD, giảm 62,6% so với kỳ trước.

Như vậy, tính đến hết 15/9/2020, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 173,52 tỷ USD, giảm 1,6% (tương ứng giảm 2,75 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Theo T.Anh tạp chí Tài Chính.