TRAO GIẢI THƯỞNG SOTRANS LOGISTICS TAY LÁI VÀNG THÁNG 06/2022

Giải thưởng Chương trình SOTRANS Logistics Tay Lái Vàng Tháng 06/2022 đã tìm được các chủ nhân là các Anh lái xe container xuất sắc của Khối Vận tải và Chi nhánh Hà Nội. Giải thưởng đã được trao ngay tại Phòng Vận tải và bãi xe kịp thời cho các Anh Em.

Với bốn tiêu chí được đưa ra bao gồm:

1. Đạt kế hoạch sản lượng chuyến (theo từng khu vực).
2. Đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa.
3. Thực hiện tốt các quy định của Công ty và khách hàng khi giao, nhận và vận chuyển hàng hóa.
4. Thực hiện tốt, kịp thời và đúng hạn quá trình thanh quyết toán hàng tháng.

Chương trình SOTRANS Logistics Tay Lái Vàng Tháng 6/2022 vinh danh các Anh lái xe container đã cố gắng vượt qua những thử thách trong quá trình vận hành để đạt được thành tích. Xin chúc mừng các Anh lái xe container đoạt giải thưởng tháng 06/2022:

1. Anh Chu Thế Sơn.
2. Anh Huỳnh Ngọc Thân.
3. Anh Lê Ngọc Phong.
4. Anh Nguyễn Đình Văn.
5. Anh Nguyễn Thanh Tuấn
6. Anh Phạm Thanh Hà.
7. Anh Phạm Thanh Hải.
8. Anh Phan Quang Nghĩa.
9. Anh Phùng Ngọc Vàng.
10. Anh Trần Kha Ly.
11. Anh Đỗ Mạnh Cường.
12. Anh Trịnh Quốc Thụy.
13. Anh Nguyễn Đức Đoan.
14. Anh Phạm Gia Trung.
15. Anh Phạm Văn Kiên.

Chương trình đang tiếp tục thi đua ở tháng 07 này, các Anh lái xe container đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra để ghi tên mình vào danh sách nhận thưởng. Chúng ta hãy đón chờ những giải thưởng cao hơn khi tìm ra các Anh lái xe container xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu của Quý đã đề ra.

Kính chúc các Anh lái xe An toàn – Sức khỏe – Hạnh phúc !

SOTRANS LOGISTICS