SOTRANS vượt sóng đại dịch tăng trưởng kỷ lục 42% năm 2021