THÔNG TIN TÀI CHÍNH
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (13.03.2018)

future-valuesSOTRANS công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.

Xem thêm...
 
Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính quý 4 năm 2017 (20.01.2018)

finance_imgSOTRANS công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017.

Xem thêm...
 
Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính quý 3 năm 2017 (30.10.2017)

tai_chinhSOTRANS công bố thông tin báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017.

Xem thêm...
 
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017 (27.07.2017)

baocaotaichinhSOTRANS Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II năm 2017.

Xem thêm...
 
Giải trình số liệu BCTC HN và riêng quý 1.2017 so với cùng kỳ năm trước (04.05.2017)

Finance1SOTRANS giải trình số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng quý 1 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước.

Xem thêm...
 
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 (28.04.2017)

Finance__3Công ty CP Kho Vận Miền Nam SOTRANS công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán quý I năm 2017.

Xem thêm...
 
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (27.03.2017)

don_xinSOTRANS Công bố Báo cáo Tài Chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Xem thêm...
 
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016 (10.02.2017)

BCTC_42017_2SOTRANS công bố Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016.

Xem thêm...
 
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016 (27.10.2016)

bctcSOTRANS CBTT - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016

Xem thêm...
 
Báo cáo tài chính riêng Quí 3 năm 2016 (20.10.2016)

finance20SOTRANS công bố Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2016.

Xem thêm...