THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018. (27.07.2018)

bs3SOTRANS công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018.

Xem thêm...
 
SOTRANS CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 (15.06.2018)

Ernst-Young-Công ty CP Kho Vận Miền Nam trân trọng thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán tài chính năm 2018 với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, hợp đồng kiểm toán và xét số 61113814 - 20256653 ngày 15/06/2018 Xem thêm...

 
SOTRANS công bố bản cung cấp thông tin của Thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam - Ông Đặng Doãn Kiên và bà Đỗ Thị Phương Lan (27.04.2018)

meeting_roomSOTRANS công bố bản cung cấp thông tin của Thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam - Ông Đặng Doãn Kiên và bà Đỗ Thị Phương Lan

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (24.04.2018)

business-meetingSOTRANS công bố điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Xem thêm...
 
Biên bản và nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Kho vận Miền Nam (24.04.2018)

3-11.9SOTRANS Biên bản và nghị quyết Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Kho vận Miền Nam ngày 23/04/2018.

Xem thêm...
 
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 cập nhật ngày 19/04/2018 (19.04.2018)

sotransSOTRANS công bố Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 cập nhật ngày 19/04/2018 bổ sung một số nội dung.

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT SOTRANS của ông Trần Quyết Thắng (17.04.2018)

Sotrans_ICD_2SOTRANS công bố đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Quyết Thắng

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (06.04.2018)

sotrans_BYRGSOTRANS công bố thông tin nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Xem thêm...
 
SOTRANS Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (06.04.2018)

sotransSOTRANS Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Xem thêm...
 
Báo cáo thường niên năm 2017 (30.03.2018)

BCTNSOTRANS công bố Báo cáo thường niên năm 2017

Xem thêm...
 
<< Bắt đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau > Cuối >>

Trang 1 của 16