NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SOTRANS công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng SOTRANS. (06.04.2018)

HopSOTRANS công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tăng vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng SOTRANS.

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố nghị quyết HĐQT số 043, 044 về việc chuyển đổi chứng khoán hạn chế sang tự do chuyển nhượng (14.09.2017)

co_phieuSOTRANS công bố nghị quyết hội đồng quản trị số 043/2017/NQ-HĐQT, 044/2017/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh loại "chứng khoán hạn chế chuyển nhượng" sang "chứng khoán tự do chuyển nhượng" của cổ đông mua cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào đón cổ phiếu.

Xem thêm...
 
Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho công ty CP Giao nhận vận tải Indo Trần. (19.04.2017)

checklistNghị quyết Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 040/2017/NQ-HĐQT ngày 19/04/2017 về việc thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho công ty CP Giao nhận vận tải Indo Trần.

Xem thêm...
 
Nghị quyết HĐQT về việc mua thêm 49% Cổ phần SOTRANS Hà Tĩnh (13.04.2017)

vungangSOTRANS Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc mua thêm 49% CP SOTRANS Hà Tĩnh, nâng tỷ lệ sở hữu của công ty CP Kho Vận Miền Nam tại SOTRANS Hà Tĩnh lên 100% vốn điều lệ.

Xem thêm...
 
Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc, Trưởng BKS. (13.04.2017)

cbttCông ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin về việc bầu cử chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Xem thêm...
 
Nghị quyết HĐQT về kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (14.02.2017)

board-meetNghị quyết HĐQT về kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Xem thêm...
 
SOTRANS thông báo giao dịch của người có liên quan, mã cổ phiếu VTX (26.09.2016)

sunum-kaygsSOTRANS thông báo giao dịch của người có liên quan, mã cổ phiếu VTX

Xem thêm...
 
SOTRANS thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu VTX (21.09.2016)

quangninhportSOTRANS thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu VTX

Xem thêm...
 
Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 (16.09.2016)

NHoi_dong_quan_trighị quyết Hội đồng Quản trị về việc kết thúc đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 của Công ty CP Kho Vận Miền Nam

Xem thêm...
 
SOTRANS công bố quyết định về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết (17.06.2016)

managementSOTRANS công bố quyết định về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua 1:2.

Xem thêm...
 
<< Bắt đầu < Trang trước 1 2 3 4 5 6 Trang sau > Cuối >>

Trang 1 của 6