SOTRANS công bố đơn từ nhiệm thành viên HĐQT SOTRANS của ông Trần Quyết Thắng
17.04.2018

Sotrans_ICD_2SOTRANS công bố đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Quyết Thắng

 

Nội dung CBTT:

033-CBTT-Don_xin_tu_nhiem-Tran_Quyet_Thang_-17.4.2018.pdf

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: