SOTRANS Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
06.04.2018

sotransSOTRANS Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thời gian: 8h30', thứ hai ngày 23/04/2018

Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Victory

Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

Tài liệu CBTT: SOTRANS_Thong_bao_moi_hop_DHDCD_2018.pdf


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: