Công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
14.03.2018

DHDCD2014SOTRANS công bố nghị quyết số 010/2018/NQ-HĐQT ngày 14/03/2018 của Hội đồng Quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.Thời gian: 8h30, thứ hai ngày 23/04/2018.

Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Victory

Số 14 Võ Văn Tần, P.6, Quận 3, Tp.HCM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03/04/2018

Tỷ lệ thực hiện: sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền biểu quyết

 

Tài liệu công bố: Tải về

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: