SOTRANS công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và hợp đồng hợp tác với SOWATCO
19.01.2018

 

SOTRANSSOTRANS công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Bá Thọ, Ông Đỗ Hoàng Phương kể từ ngày 10/02/2018 để tập trung công tác điều hành tại công ty con; công bố Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng mua bán, thuê xe với Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam.


Tài liệu công bố:

005-CV-CBTT_mien_nhiem-19.01.2018.pdf

006-CV-CBTT-Ky_ket_hop_dong_voi_SWC.pdf


SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: