SOTRANS công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Indo Trần
28.12.2017

logo-ITL-1SOTRANS công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty CP Giao nhận và vận chuyển Indo Trần, sau giao dịch ITL đã sở hữu 33.28% vốn chủ sỡ hữu của SOTRANS (Mã CK: STG)

 

Tài liệu CBTT: Báo cáo KQGD CP của ITL

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: