SOTRANS công bố thông tin về việc ITL đăng ký mua thêm 4,1 triệu cổ phiếu STG
12.12.2017

co_phieuSOTRANS công bố thông tin về việc Công ty CP Giao nhận và Vận chuyển Indo Trần đăng ký mua 4,1 triệu cổ phiếu STG để nâng tỷ lệ sở hữu lên 33,28% vốn điều lệ của SOTRANS.

Tài liệu CBTT: Tải về

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: