SOTRANS công bố thông tin về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu STG của GELEX
12.12.2017

stgSOTRANS công bố thông tin về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu STG của Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam GELEX, với việc mua thêm 3.2 triệu cổ phiếu STG, Gelex đã nâng tỷ lệ nắm giữ lên 54.78% vốn điều lệ của SOTRANS

Tài liệu CBTT: Tải về

 

SOTRANS

 


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: