CBTT về việc chấp thuận cho Hạ tầng SOTRANS mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu đạt 84.39% vốn điều lệ của SOWATCO
04.12.2017

cang_bien_dong_nam_boSOTRANS công bố thông tin về việc chấp thuận cho Hạ tầng SOTRANS mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu đạt 84.39% vốn điều lệ của Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam.

 

Nội dung CBTT: Tải về

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: