SOTRANS công bố thông tin về việc GELEX đăng ký mua 3.2 triệu cổ phiếu STG.
08.11.2017

co_phieu_copySOTRANS công bố thông tin về việc đăng ký mua 3,2 triệu cổ phiếu STG của Công ty CP Thiết bị Điện Việt Nam GELEX. Sau giao dịch GELEX dự kiến sẽ nắm giữ 54.78% vốn điều lệ của SOTRANS

 

 

Link tải về nội dung CBTT: Download


SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: