Báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ
04.08.2017

ngan-hang-giai-ngan-chamSOTRANS công bố báo cáo về tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 275 tỷ đồng lên 854 tỷ đồng.


Download: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: