ITL báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu STG
26.05.2017

 

ITLCông ty CP Giao nhận vận tải Indo Tran ITL báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SOTRANS, sau giao dịch tỷ lệ sở hữu cổ phiếu STG của ITL nâng lên mức 28,5%.

 

Link download: BCGD CP STG - Indo Tran

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: