SOTRANS lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017
15.05.2017

earnSOTRANS công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho kỳ soát xét báo cáo kiểm toán 6 tháng và kiểm toán năm 2017 như sau:

 

Đơn vị kiểm toán: CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 28, Trung tâm tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8) 3824 5252

Fax: (84.8) 3824 5250

 

Theo hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số 61113814 - 2017 giữa SOTRANS và ERNST & YOUNG Việt Nam.


SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: