SOTRANS công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
28.03.2017

about-banner

 

Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

  • Thời gian tổ chức: Vào lúc 8:30', Thứ tư, ngày 12/04/2017.
  • Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Số 1B, Hoàng Diệu, P.13, Quận 4, Tp.HCM.
  • Toàn bộ tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Kho Vận Miền Nam: www.sotrans.com.vn (Chuyên mục cổ đông).

 

Nội dung tài liệu được đăng tải trong liên kết bên dưới.

 

Download:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

 

SOTRANS.


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: