SOTRANS Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017
15.02.2017

SOTRANS thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017.

 

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2017

 

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017: Dự kiến ngày 12/04/2017

 

Địa điểm tổ chức:

Hội trường Công ty CP Kho Vận Miền Nam

Số 1B, Hoàng Diệu, P.13, Quận 4, Tp.HCM

 

Link download: Thông báo số 064/TB-KVMN

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: