Ý kiến của HĐQT SOTRANS về việc chào mua công khai STG của GELEX
05.01.2017

sign_documentÝ kiến của Hội đồng Quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam SOTRANS về việc chào mua công khai cổ phiếu STG của GELEX.

 

Link Download: Ý kiến HĐQT SOTRANS 003/2017/CV-HDQT

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: