Quyết định tái bổ nhiệm ông Trần Văn Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc
06.01.2017

kySOTRANS CBTT Quyết định tái bổ nhiệm ông Trần Văn Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

 

Link download: Quyết định tái bổ nhiệm PTGD Trần Văn Thịnh

 

SOTRANS

 


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: