CBTT - Đề nghị chào mua công khai cổ phiếu STG của GELEX
30.12.2016

Co_phieuSOTRANS CBTT thông báo về việc nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phiếu STG của Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam GELEX.

 

Link download: Thông báo số 756/CV-KVMN


SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: