SOTRANS CBTT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu
29.12.2016

document-2SOTRANS CBTT Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 137,8 tỷ đồng lên 275,6 tỷ đồng.

 

Link download: Báo cáo tình hình sử dụng vốn số 751/BC-KVMN

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: