SOTRANS - CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát
29.12.2016

don_xinSOTRANS CBTT Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của bà Nguyễn Vũ Hoài Ân từ ngày 29/12/2016.

 

Link Download: Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS

 

SOTRANS


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: