Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng và bản cáo bạch
19.07.2016

social-stock-2Sotrans thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng số 41/GCN-UBCK cấp ngày 15/07/2016; Bản cáo bạch phát hành ngày 12/07/2016

 

Link Download:

 

  1. Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
  2. Bản cáo bạch

Sotrans


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: