Công bố thông tin tái bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
30.06.2016
document10Công ty CP Kho vận Miền Nam công bố thông tin tái bổ nhiệm Ông Phạm Tường Minh làm Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/07/2016.

Download văn bản: Công bố thông tin tái bổ nhiệm Kế toán trưởng.

SOTRANS.


Các bài viết trước:
Các bài viết mới hơn: